Rašytojams
Atnaujinta svetainė www.knygynai.lt siekia suburti knygų autorius, leidėjus, platintojus ir skaitytojus. Pasinaudokite proga ir pasinaudokite mūsų siūloma galimybe prisistatyti.
Būkite drąsūs, nebijokite papasakoti pasauliui apie tai, kas esate, ko siekiate, ką kuriate.
-